فصل ­نامه آموزش تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از سال 1390 آغاز به کار نموده است. این نشریه عمدتا پذیرای مقالات علمی- آموزشی در کلیه حوزه های تربیت بدنی و علوم ورزشی است. اما بر اساس رسالت این دانشگاه  این نشریه به طور تخصصی اقدام به بررسی و انتشار مقالاتی می نماید که ویژه تربیت بدنی و ورزش مدارس است.


 فصل ­نامه آموزش تربیت بدنی طی مجوز شماره 27161 مورخ 12/9/1390 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده است. آموزش تربیت بدنی آمادگی دریافت و بررسی مقالات ارزنده­ پژوهشگران و استادان این حوزه را که حاصل پژوهش­ های کیفی و کمی باشد را دارد.


 آدرس: تهران- لویزان- خ.شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دفتر نشریه آموزش تربیت بدنی - کد پستی: 15811-16788

صندوق پستی:163-16785

آدرس پست الکترونیکی: jtpe@sru.ac.ir

تلفکس: 22970051


 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-61