نویسنده = آقایاری، آذر
تعداد مقالات: 3
2. ارتباط ناهنجاریهای پایین‌تنه با توان عضلانی در دانش آموزان دختر10 و11 ساله شهرستان اردبیل

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 39-47

فرشته برزگرکلور؛ معرفت سیاه کوهیان؛ آذر آقایاری


3. مقایسه چابکی و استقامت قلبی-تنفسی دانش‌آموزان دختر 10-12 سال سالم و مبتلا به کف پای صاف

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-7

محمد حسین علیزاده؛ آذر آقایاری؛ ساناز ظهیری سروری