نویسنده = ندری‌پری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اثر حاد یک، دو و سه جلسه درس تربیت‌بدنی در هفته بر مقادیر ایمونوگلوبولینA و کورتیزول بزاقی دانش‌آموزان ابتدائی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 9-14

عباسعلی گائینی؛ فاطمه ندری‌پری؛ صادق ستاری فرد؛ محمد فرامرزی