نویسنده = مهدی، حسن زاده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیب آنها بر آموزش مهارت شوت فوتبال

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 15-22

غلامرضا لطفی؛ فرشید طهماسبی؛ حسن زاده مهدی