نویسنده = فهیمه حیدری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روایی مقیاس درک فشار بورگ در ارزیابی خستگی دختران دانش‌آموز

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 33-40

فرشته شهیدی؛ علیرضا رمضانی؛ فهیمه حیدری