نویسنده = نظریان، عباس
تعداد مقالات: 2
2. اثـر تغیـیـرپـذیـری تمرین بر اکتساب و یادگیری تکلیف هماهنگی ـ همایندی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 11-18

مریم مختاری دینانی؛ احمد فرخی؛ غلامرضا لطفی؛ عباس نظریان