نویسنده = سیاه کوهیان، معرفت
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط ناهنجاریهای پایین‌تنه با توان عضلانی در دانش آموزان دختر10 و11 ساله شهرستان اردبیل

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 39-47

فرشته برزگرکلور؛ معرفت سیاه کوهیان؛ آذر آقایاری