نویسنده = حمایت‌طلب، رسول
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تبحر حرکتی و نوع ترکیب بدنی دانش آموزان 9-10 ساله

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-18

علی مرادی؛ رسول حمایت‌طلب؛ مریم شیربیگی