نویسنده = مظاهر اسماعیل‌پور، حبیب
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین مدیریت دانش با به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی مرتبط با تربیت بدنی آموزش و پرورش

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 29-34

مصطفی مصطفی‌پور؛ سید محمد کاشف؛ حبیب مظاهر اسماعیل‌پور؛ وحید اکبر‌زاده