نویسنده = کشاورز، داوود
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ویژگیهای شخصیتی در دانشجویان ورزشکارایرانی و غیرایرانی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 45-52

داوود کشاورز؛ سیدعلی محمد موسوی؛ محمدرضا جلالی