اهداف و چشم انداز

 

چشم انداز:

نظر به اهمیت توجه همه جانبه به امر آموزش درکلیه رشته‌ها و حوزه‌های علمی و مطالعاتی، نشریه حاضر در پی برطرف کردن خلاء وجود نشریه‌ای در قلمرو مباحث نظری وکاربردی‌ درحوزه ی آموزش تربیت بدنی است.فصلنامه آموزش تربیت بدنی که به دو صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود، پذیرای مقالات حاصل از مطالعات و یافته‌های پژوهشی اصیل در زمینه دانش‌های مرتبط با آموزش، روش‌های نوین آموزش، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش، کیفیت آموزش و پژوهش، ارزیابی آموزش و ... در حوزه تربیت بدنی است. چشم‌انداز این نشریه، تلاش‌ در جهت ‌گسترش مرزهای‌ دانش در زمینه آموزش‎، اشاعه و گسترش دانش برنامه‎ریزی آموزش درحوزه ‎رشته‌های مختلف، بررسی موضوعات و چالش‌های روش‌های آموزش درکشور، ارائه راه‎‍حل‌های مناسب برای آنها می باشد. همچنین، نشر این یافته‎ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه‌های مختلف با محوریت آموزش و بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر و توسعه شبکه تعاملی میان محققان است. در همین راستا مدیریت نشریه از پژوهشگران و نویسندگان اندیشمند حوزه آموزش از کلیه رشته‌ها و حوزه‌ها دعوت می‌نماید تا با ارسال مقالات ارزشمند خود زمینه ارتقاء کیفیت و پویایی  این نشریه را فراهم سازند.

اهداف:

نشریه آموزش تربیت بدنی به منظور نیل به چشم انداز فوق، اهداف زیر را مد نظر خود قرار داده است:

الف) رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در حوزه آموزش تربیت بدنی

ب) ارتقاء سطح پژوهش در زمینه‌های مرتبط با آموزش تربیت بدنی

ج) نهادینه کردن مطالعات آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور

د) ایجاد ارتباط میان پژوهشگران

ه) انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی در حوزه آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی و بهبود کیفیت آموزش تربیت بدنی

و) انتشار و معرفی کاربرد آموزش‍های نوین و نوآوریهای آموزشی در گرایش‍های مدیریت ورزشی، یادگیری حرکتی، فیزیولوژی و آسیب‍های ورزشی

ز) دست‌یابی به سطح کیفی مورد تأیید نهادهای علمی داخلی(ISC) و بین‌المللی (ISI)