پرسش‌های متداول

1- مدت زمان بررسی اولیه مقاله چقدر زمان می برد؟

با توجه به اینکه سردبیر در خصوص پذیرش اولیه مقالات اظهار نظر می نماید. حدودا یک تا دو هفته زمان می برد.

2- مدت زمان اعلان پذیرش مقاله چقدر است؟

به طور متوسط شش ماه از زمان ارسال مقاله طبق فرمت نشریه زمان می برد.

3- آیا پی گیری تلفنی مقاله ضروری است و یا تنها از طریق سایت امکان پذیر و مکفی است؟

پی گیری مقاله صرفا از طریق سایت کفایت می کند و در صورتی که نیاز به تماس تلفنی باشد، دفتر نشریه با شماره درج شده در سامانه ثبت نام نوسط نویسنده تماس برقرار می نماید.

4- آیا لازم است در ابتدای ارسال مقاله تمامی مراجع عینا به انگلیسی ترجمه شود؟

اگر هنگام ارسال مقاله، کلیه مراجع فارسی به انگلیسی برگردانده شود بهتر است، اما کاملا ضروری نیست و نویسنده می تواند پس از پذیرش مقاله و پیش از چاپ به ترجمه منابع فارسی به انگلیسی اقدام نماید.

5- با توجه به اینکه فرمت مقاله دو ستونه است، بررسی اولیه مقاله به صورت ساده و خارج از فرمت دو ستونه نشریه امکان پذیر است؟

بهتر است از ابتدا تمامی مقالاتی به فرمت دو ستونه نشریه باشد، اما در مراحل بعدی برای اصلاح و به فرمت شدن، به نویسنده بازگردانده می شود و به فرمت شدن مقاله توسط نویسنده کاملا ضروری است.

6- آیا مکاتبات نیز حتما باید با نویسنده مسئول که عضو هیأت علمی است انجام شود؟

خیر، امکان مکاتبه با نویسنده ای که مقاله را در سایت ارسال نموده نیز وجود دارد، اما در صورت چاپ و انتشار آن مقاله، نام نویسنده مسئولی که الزاما عضو هیأت علمی باشد، در مقاله درج خواهد شد.